Toppbild

Styrelse och organisation

Vår styrelse

Styrelsen 2020

Ordförande: Lasse Elfgaard,

Vice ordförande: Per Orestig,

Sekreterare: Niklas Kvarnstrand,

Kassör: Henrik Gustavsson,

Ledamot: Annika Westh

Ledamot: Cornelia Werner,

Ledamot: Henrik Johansson,

Ledamot: Carolin Blomberg,

Ungdomsrepresentanter: Tindra Vestlund-Stenberg och Edith Gustavsson

Hedersordförande: Michael Ostrelius

Suppleant 1: Claes Aasa (fyllnadsval 30/9 -20),

Suppleant 2: Dan Dahlberg,

Organisation

Revision

Revisorer: Eleanor Knowles-Rogö:
Revisorssuppleant: Lars Åke Winberg


Valberedning

Marielle Gustafsson,

Sara Vennström,

Firmatecknare (tillgång till föreningens konton)

Henrik Gustavsson,

Per Orestig,

Samordnare

1. Information, Niklas Kvarnstrand

2. Ekonomi, Henrik Gustavsson

3. Utbildning/Utveckling, Lasse Elfgaard:

4. Träning,

5. Tävling/Arrangemang, Lasse Elfgaard

6. Volontärer, Per Orestig

6. Medlemsregistret, Caroline Blomberg

6. Kläder, Cornelia Verner

OBS nedanstående uppgifter är under uppdatering

1. Information - Samordnare: Niklas Kvarnstrand,

 • Kontaktperson: Lasse Elfgaard
 • Mediakontakt: David West
 • Hemsidan: Henrik Johansson och Lasse Elfgaard + styrelsen + ansvariga tränare
 • MyClub-plattform: Henrik Johansson
 • Domän: Henrik Johansson
 • MS365-plattform: Henrik Johansson
 • Verksamhetsplan: Styrelsen/ Lasse Elfgaard och Henrik Gustafsson
 • Verksamhetsberättelse: Niklas Kvarnstrand
 • Statistik: Robert Widetoft,
 • E-post: Henrik Johansson, Lasse Elfgaard
 • Inkommande post: Cornelia Werner,
 • Informationsmaterial: Niklas Kvarnstrand
 • Nyhetsbrev: Lasse Elfgaard
 • Sociala medier: Ola Grauers, Per Orestig och Eleanor Knowles-Rogö

2. Ekonomi - Samordnare: Henrik Gustavsson,

 • Uppföljning av fakturor Henrik Gustavsson
 • Bokföra/redovisa varje månad: Henrik Gustavsson
 • Söka föreningsstöd Habo kommun Henrik Gustavsson
 • Sponsorgrupp: Vakant
 • Kläder/merschandise: Cornelia Werner,
 • Försäljning/kiosk: Angelica Dudzsus, Isabell Andersson
 • Priser och prylar: Vakant
 • Inköp idrottsmaterial: Styrelsen
 • Materialansvarig: Lasse Elfgaard
 • Fonder/ansökningar: Michael Ostrelius
 • LOK-stöd: Henrik Gustavsson,
 • Lärgrupper/RF-SISU Småland: Robert Widetoft,

3. Utbildning/utveckling - Samordnare: Lasse Elfgaard

 • Egna utbildningar: Michael Ostrelius och Lasse Elfgaard
 • Externa utbildningar: Lasse Elfgaard
 • Utvecklingsarbete: Vakant
 • Studiebesök/resor: Robert Widetoft, Per Orestig
 • Ledarförsörjning/ledarvård: Vakant

4. Träning - Samordnare: Robert Widetoft,

 • Beställa lokaler: Styrelsen Annika Westh
 • Träningsläger: Ola Grauers, Per Orestig
 • Ansvarig träningsgrupp: XX
 • Elitansvarige: Lasse Elfgaard

5. Tävling/Arrangemang - Samordnare: Lasse Elfgaard

 • Tävlingsteam: Lasse Ellgaard och Clas Aasa
 • Anmälningar: Vakant
 • Egna arrangemang: Lasse Elfgaard och Eleanor Knowles
  • Habo Challenge: Lasse Elfgaard, Niklas Kvarnstrand och Eleanor Knowles Rogö
  • Klubbmästerskap: Eleanor Knowles Rogö, Clas Aasa/ tränarna
  • Sommarskolan: Styrelsen / Michael Ostrelius
  • Medlemskväll: Respektive träningsgrupp
 • Julskyltning: Vakant
 • Samarrangemang: Lasse Elfgaard, Per Orestig
  • Kretsmästerskap: Lasse Elfgaard, Per Orestig
  • Vätterspelen: Lasse Elfgaard, Per Orestig
 • Säsongavslut: ungdomsrepresentanterna
 • Ledarfest: Dan Dahlberg

6. Volontärer - Samordnare: Per Orestig,

 • Fikateam: Angelica Dzudsus
 • Funktionärsteam: Eleanor Knowles Rogö
 • Föräldragrupp/träningshjälp: Vakant
 • Fixarteam - arena/lokaler: Vakant
 • Nycklar till Slätten: Per Orestig

7. Medlemsregistret - Samordnare: Carolin Blomberg,

 • Medlemsregister: Carolin Blomberg, medlem@habofriidrott.se
 • Fonder/ansökningar: Carolin Blomberg & Michael Ostrelius


8. Kläder- Samordnare: Cornelia Werner,

 • Kläder/merchandise: Cornelia Werner

Tävlingsteam

Tävlingsteam

Lasse Elfgaard, elfgaardlasse@hotmail.com (sammankallande)

Clas Aasa, aasa.clas@gmail.com

Uppgifter/ansvar

 • Ta ut deltagarna som ska representera klubben vid USM; JSM; SM
 • Ansvara för att tränare representerar vid dessa tävlingar
 • Ordna boende och resor
 • Samordna vid seriematcher, lag DM för seniorer
 • Samordna med projektledare för klubbens egna tävlingar
 • Samordna vid GM • Samordna vid DM (uppmana så många som möjligt att delta från klubbens sida)
 • Ställa upp som tävlingsledare vid klubbens egna tävlingar
 • Ta ut aktiva till olika SM-tävlingar. I dagsläget har vi en uttagningspolicy som säger att man ska ligga bland de 20 bästa i sin åldersgrupp i någon gren i Sverige för att få delta. Då kan man även delta i annan gren också.

Serielagen

 1. Bestämma vilka serielag vi har möjlighet att delta med.
 2. Anmäla till detta
 3. Ta ut lagen
 4. Ordna med resorna
 5. Vara lagledare Önskan är att vi även representerar i LagDM för seniorer i såväl herr som damklassen.
Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md order traning chlothes
Md friidrottsstatistik
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub