Toppbild

Krishantering

Krishantering

Habo friidrotts krishanteringsplan

KRISGRUPP

- Lasse Elfgaard Ordförande 0723711882

ALLMÄN KRISHANTERING

1. Rädda liv! (hjärt- och lungräddning)

2. Kontakta 112

3. Kontakta krisgruppen.

4. Krisgruppen agerar utefter krisplanen.

5. Krisgruppen anteckningar om vad som händer under förloppet.

6. Krisgruppen följer upp krisen, utvärderar och tar lärdom.

Här nedan följer olika nivåer av kriser.

KRISNIVÅ 3

- Stor olycka

- Någon dör

- Naturkatastrof

- Trafikolycka

- Terror

Exempel:

- Någon avlider i samband med träning/tävling på "hemmaplan"/"bortaplan"

- Olycka med dödsfall eller allvarliga skador

- Naturkatastrofer såsom översvämning, storm, brand

- Stor olycka som sker utomlands på träningsläger eller i samband med tävling

- Terror: massakern i Norge

PLAN FÖR KRISNIVÅ 3

- Rädda liv (hjärt- och lungräddning)

- KONTAKTA 112

- Vad är det som har inträffat? (Samla in så mycket information som möjligt)

- Kontakta ansvariga i krisgruppen och berätta. Krisgruppen samlas och gör sedan följande:

- Vilka är det som är berörda?

- Vad skall informeras till media? Bestäm om det ska skrivas pressmeddelande och kallas till presskonferens, om så är fallet förbered presskonferens.

- Vad kan Habo friidrott göra nu för praktiskt för att lösa/lindra situationen som uppstår.

- Starta upp samarbetet med samarbetspartnerna

- Kontakta anhöriga till de berörda

- Komma igång med stödgrupper och så vidare för berörda och anhöriga.

- Agera på det som Habo friidrott kan agera på, fortsätta upprätthålla mediakontakterna och kontinuerligt uppdatera med sanningsenlig information

- Lägga ut information på hemsida och Facebook.

- När krisen lugnat ner sig. Hur ska vi jobba vidare?

- Vad har vi lärt oss?

- Vad kan vi förbättra till nästa gång?

- Samla ihop hela krisen och sammanfatta vad som har gått bra och vad Habo friidrott behöver bli bättre på till nästa gång.

KRISNIVÅ 2

- Olycka

- Stor materiell skada

- Övergrepp/Mobbing

- Dopning

Exempel:

- Olycka med personella, icke livshotande skador (trafikolycka, träffas av kastredskap)

- Materiell olycka, exempel en vägg rasar in, vattenläcka, brand och så vidare.

- Övergrepp av vuxen på barn

- Mobbing

- Alkohol/droger

PLAN FÖR KRISNIVÅ 2

- Hjälp till praktiskt om möjligt!

- Kontakta 112 (om det behövs)

- Vad är det som har inträffat?

- Kontakta krisgruppen och berätta Krisgruppen samlas och gör sedan följande:

- Följer ovan angiven plan i tillämpliga delar

KRISNIVÅ 1

- Liten skada.

Exempel:

- Olycka på träning eller tävling (fotledvrickning, muskelbristning, axel eller knä ur led, tandskada)

PLAN FÖR KRISNIVÅ 1

- Akut omhändetagande

- första hjälpen (tryck, högläge)

- Vad är det som har inträffat?

- Informera anhöriga/tränare

- Transport till sjukhus eller hem?

- Informera krisgruppen

- Vilka är det som är berörda?

- Efterarbete: Försäkringar, rapportering

- Analysering: Vad kan vi göra bättre nästa gång?

* * * * *

Se Skapa trygga friidrottsmiljöer - Svenska friidrottsförbundet och stödmaterial ang mobbing och sexuella trakasserier från RF

Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub