Toppbild

Policy - Lag-UDM

Ladda ner Policy för LAG-UDM

Syftet med denna policy är att uttagningarna till LAG-UDM skall göras i bästa samförstånd.

Föreningens ambition är alltid att uttagningarna ska göras så smidigt som möjligt och så att så många som möjligt ska få delta. Eftersom antalet lag ska anmälas redan innan vår utomhussäsong är igång är det omöjligt för oss att veta exakt hur många aktiva som finns att tillgå när det väl gäller. Ibland har vi inte tillräckligt många aktiva för att ens få ihop ett lag, ibland finns det något fler än vad som ryms inom ett lag.

Under friidrottssäsongen finns ett 50-tal andra tävlingar, utöver LAG-UDM, där aktiva från klubben deltar, och där vem som helst kan anmäla sig i vilka grenar som helst i vilken utsträckning som helst (med enda restriktion att klubben betalar för max 4 grenar per tävling).

Föreningens ambition är att hitta en balans mellan att så många som möjligt ska få delta i lag-UDM och det faktum att resultatmässigt goda prestationer både är PR för klubben och en sporre för de aktiva som ser resultat och placeringar som en självklar del av den friidrott de utövar.

  • Äldre (den "rätta" åldern, d v s 11, 13 15) har alltid företräde framför yngre (d v s 10, 12 eller 14) oavsett den aktives kapacitet. Alltså ska äldre tillfrågas först.
  • Laget fylls på med yngre vid behov
  • Grenarna fördelas av ledarna efter samtal med de aktiva
  • Ingen är tvungen att göra en gren man inte vill göra
  • Alla kan inte få göra exakt den gren/de grenar de i första hand önskar alla gånger. Ledarna som tar ut laget ser till att laginsatsen som helhet ska bli så bra som möjligt.
  • Ledarna tar hänsyn till de aktivas önskemål i så hög utsträckning det går
  • Om antalet aktiva i en åldersklass är förhållandevis stort anmäls fler än ett lag, för att så många som möjligt ska få vara med och tävla
  • Om fler än ett lag anmäls sker uppdelningen i första hand efter ålder. Ett äldre lag kan fyllas på med yngre efter principen att grenarna ska passa de aktiva och laget ska ha möjligheter att prestera bästa möjliga resultat (för att kunna avancera till en final eller göra så god insats som möjligt i en final)
  • Även om man bara är med i en deltävling eller endast i finalen är man en del av laget. Laget som tas ut kanske inte är exakt lika vid exempelvis de två grundomgångarna (om två lag är anmälda i samma åldersklass kan man dock inte vara med i ett lag vid det ena tillfället och i det andra laget vid det andra tillfället).

Beslut Habo Friidrotts styrelse 9/5-2011

Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub