Toppbild

Vår syn på träning

Habo Friidrotts syn på träning

Föreningen strävar efter att alla ses som individer i en grupp. Att barnen ska få pröva på alla grenar tidigt men att de som vill ändå ska kunna koncentrera sig på sin/sina favoritgrenar.


Det är viktigt att vara noga med teknikinlärning före puberteten och att inte lära ut grundläggande teknik som sedan måste ändras. Det är därför är utbildning viktig för föreningens tränare liksom kunskapsutbytet mellan åldersgrupperna. Alla tränare behöver vara medvetna om och ha kännedom om vart elitsatsning/ elittekniken bär hän för att kunna ge rätt grund.

Långsiktigt upplägg för träning i Habo friidrott

Föreningens tränare ska informera/utbilda de aktiva om vad som krävs för att nå elit, men det är upp till varje individ att träna precis så mycket som man själv vill. Det fria valet av ambitionsnivå är prioriterat.

Träningen i unga år bör vara lekfull och den sociala delen/gruppgemenskapen är viktig att prioriteras oerhört högt.

I den äldre gruppen jobbar vi med målsättningsteknik vilket innebär att de aktiva formulerar sina egna målsättningar och utarbetar planer för att uppnå sina mål. Vi lär även de aktiva att planera sin säsong och ger dem kunskap i träningslära och näringslära.

Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub