Toppbild

Regler för kastsäkerhet

Säkerhetsbestämmelser för träning och tävling i kastgrenar

  • De tränare, som är verksamma på kastplanen är övergripande ansvariga för säkerheten
  • Ingen hämtning av redskap får ske under pågående kastning
  • Ingen får vistas inom eller bredvid kastsektorerna under pågående kastning med undantag för tränaren/nedslagsfunktionären, som då han/hon gör detta är medveten om att en sådan position kräver 100% uppmärksamhet.
  • ingen verksamhet får bedrivas i den södra hoppgropen då diskus och slägga kastas från buren.

De kastare, som fyllt 16 år och som utbildats beträffande säkerhetsbestämmelserna, äger rätt att kasta självständigt utan tränares närvaro.

För övriga gäller alltid krav på tränarledd kastning. Självfallet skall bestämmelserna följas till punkt och pricka. Den som bryter mot bestämmelserna riskerar att förlora denna rätt.

Säkerheten på kastplanen får inte åsidosättas. Vi vill inte ha så mycket som ett enda tillbud och alla måste vara medvetna om att slarv med säkerhetsbestämmelserna kan vålla direkt livsfara!

Ladda ner regler för kastsäkerhet

Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub