Toppbild

Kostnadsersättning för resor

Ladda ner policy för kostnadsersättning

Ladda ner blankett för kostnadsersättning

Blanketten "rese/kostnadsutlägg" skall alltid lämnas ifylld till kassör. Blanketten finns att hämta på hemsidan under fliken policys/kostnadsersättningar samt i klubblokalen.

Kostnadsersättning för resa till tävling

Reseersättning utgår vid lagtävlingar, Götalandsmästerskap samt USM, JSM, SM om avståndet från Habo är mer än 10 mil OCH samåkning sker om det finns fler medlemmar som ska tävla vid samma tävling. Samåkning innebär att bilen förutom bilföraren så långt möjligt fylls med tävlande/ledare Undantag sker endast om inte tävlande/ledare är intresserad av att samåka och då efter godkännande av tävlingsansvarig senast 1 vecka före tävlingen.

Ersättning utgår med 15:-/mil fr.o.m. 2013-01-01.

Kostnadsersättning för logi/måltider vid tävling

Föreningen står för enklare logi samt lunchkupong (om sådana finns) eller måltidsersättning för aktiva och utsedda ledare vid USM, JSM, SM och Götalandsmästerskap. Antalet ledare för respektive tävling utses av tävlingsansvarige.

Logi samt lunchkuponger om sådana finns bokas av tävlingsansvarige.

Om inte lunchkuponger kan tillhandahållas utgår måltidsersättning med högst 100 kr/ dag mot

uppvisande av originalkvitton.

Kostnadsersättning vid tjänsteresa

Ersättning utgår med 18:50:-/ mil vid tjänsteresa med egen bil för klubbens räkning om detta i förväg godkänts av styrelsens ordförande.

Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub