Toppbild

Årsmöte

Habo Friidrotts Årsmöte

En förening är organiserad utifrån liknande principer som ett demokratiskt samhälle. Alla medlemmars röst har lika värde.

Föreningens stadgar reglerar hur den styrs, hur dess verksamhet är organiserad, vad som gäller för medlemskap, räkenskaper och stadgeändringar. Föreningsdemokrati bygger på delaktighet som innebär att alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Föreningen är till för och ägs av medlemmarna.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och de närvarande röstberättigande medlemmarna är de som har rätt att fatta beslut, tex vilka som är med i styrelsen, medlemsavgifter, föreningens ekonomi/budget under verksamhetsåret, vad som ska prioriteras i verksamheten.

Enligt föreningens stadgar har alla medlemmar från 12 år rösträtt. Idrottsrörelsen har visat sig vara viktig för demokratisk utbildning av barn och ungdomar.

Årsmöte 2022

Här är årets information inför årsmötet 2022. Övriga dokument finns i klubbstugan.

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Resultatrapport

Balansrapport 2021-2022

Revisionsberättelse

Granskningspm

Förslag på styrelse

Verksamhetsplan 2022-2023

Budget 2022-2023Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub