Toppbild

Årsmöte och handlingar

Habo Friidrotts Årsmöte

En förening är organiserad utifrån liknande principer som ett demokratiskt samhälle. Alla medlemmars röst har lika värde.

Föreningens stadgar reglerar hur den styrs, hur dess verksamhet är organiserad, vad som gäller för medlemskap, räkenskaper och stadgeändringar. Föreningsdemokrati bygger på delaktighet som innebär att alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Föreningen är till för och ägs av medlemmarna.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och de närvarande röstberättigande medlemmarna är de som har rätt att fatta beslut, tex vilka som är med i styrelsen, medlemsavgifter, föreningens ekonomi/budget under verksamhetsåret, vad som ska prioriteras i verksamheten.

Enligt föreningens stadgar har alla medlemmar från 12 år rösträtt. Idrottsrörelsen har visat sig vara viktig för demokratisk utbildning av barn och ungdomar.


Handlingar och dokument inför årsmöte 2024

Årsmöte Dagordning 2024

Verksamhetsberättelse 2023-2024

Resultatrapport 2023-2024

Balansrapport 2023-2024

Revisionsberättelse och Gransknings-PM

Förslag på styrelse

Verksamhetsplan 2024-2025

Budget 2024-2025

Förslag till nya träningsavgifter


Handlingar och dokument årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022-2023

Resultatrapport 2022-2023

Balansrapport 2022-2023

Revisionsberättelse och Gransknings-PM

Förslag på styrelse

Verksamhetsplan 2022-2024

Budget 2023-2024

Protokoll årsmöte 2023

Styrelse 2024-2025

Ordförande: Lasse Elfgaard,

Ledamot: Henrik Johansson

Ledamot: Henrik Gustafsson

Ledamot: Annika Westh

Ledamot: Carl Elwing

Ledamot: Claes Aasa

Ledamot: Carolin Blomberg

Ledamot: Anna Orestig

Ledamot: Anna Törnblad

Ungdomsrepresentanter: Rebecka Johansson, Matilda Johansson, Hedvig Orestig

Suppleant: Anders Stenberg

Suppleant: Marie Carlsson

Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub