Toppbild

Uppmuntringsstöd baserat på prestationer


Baserat på Sverigeranking och SM-placeringar, landslagsuppdrag m.m. kan man som 17-åring och äldre ansöka om bidrag (som ska dras av mot kostnader i samband med t.ex träningsläger, resor till träningar och tävlingar på annan ort m.m.).

Reglerna är att man behöver vara:

* minst 17 år.

* hamna på Sverigeranking plats 1-5 eller 6-10 (lite lägre stöd)

* eller ha tagit medalj vid SM eller JSM under året

* deltagit vid landskamper

* ha skrivit under ett kontrakt med föreningen som visar att man ställer upp på klubbens policy i alla sammanhang.

Bidraget måste man själv söka!

Klubben (genom Claes Aasa) skickar ut mail till de som berättigats av att ansöka.

Ansökan baseras på statistiken från året inne.

Kontrakt finns hos Michael Ostrelius och skall skrivas på samt lämnas till honom.

Avtal och riktlinjer

* * * * *

Riktlinjer för stöd och uppmuntran för friidrottare av Landslagsklass och därunder.

Grundstöd medges från det kalenderår den aktive fyller 18 år och utbetalasendast mot inlämnande av originalkvitton för utgifter enligt nedan.


Grundstöd

Seniorer (23 år--) 6-10:e plats i Sverige bland seniorer 2.500:-

Seniorer (23 år--) 1-5:e plats i Sverige bland seniorer 5.000:-

Juniorer (18-22 år) 6-10:e plats i Sverige bland juniorer 1.000:-

Juniorer (18-22 år) 1-5:e plats i Sverige bland juniorer 2.000:-

Tillkommer medaljer vid SM-tävlingar utomhus

Senior-SM JSM 22, 19 & 17 år

Guld 1000:- 500:-

Silver 750:- 375:-

Brons 500:- 250:-

Tillkommer medaljer vid SM-tävlingar inomhus

Senior-SM JSM 22, 19 & 17 år

Guld 375:- 250:-

Silver 250:- 175:-

Brons 125:- 100:-

Seniorer Juniorer/Ungdom

Landskamper 1.000:- 500:-

EM, OS eller VM 2.500:- 1.500:-

Bidraget utbetalas efter varje nytt årsskifte, då avstämning görs för föregående kalenderår.

Ovanstående bidrag kan avse kostnader för träningsläger, utrustning såsom träningsredskap, träningskläder och rehab/friskvård.

Bidrag erhålls mot inlämnande av originalkvitton och avräknas från innestående konto.

Resultaten baseras på Svenska Friidrottsförbundets årsbästalista för respektive gren för föregående kalenderår.

Max 1 grundstöd kan utbetalas per aktiv och år.

Stöd utbetalas endast till medlemmar som betalt medlems/träningsavgift både för det år resultaten uppnås och utbetalningsåret (året efter).


Villkor

Tävlingskommittén tillsammans med tränare bestämmer vilka tävlingar den aktive åker på och där ersättning utgår.

Den aktive skall vara med på DM, lagmatcher och SM samt ställa upp på klubbens arrangemang både som tävlande och funktionär så långt möjligt.

Den aktive skall bära Habo Friidrotts tävlingskläder och overall vid tävlingar samt vara en god förebild för klubben i alla sammanhang.

Om den aktive ertappas med doping av något slag, är den aktive återbetalningsskyldig till klubben förehållna bidrag.

Habo Friidrott förbehåller sig rätten att omförhandla ovanstående varje år beroende på klubbens aktuella ekonomi.

Habo den………………………………………

……………………………………Ordförande

.............................................Aktiv (målsman om den aktive ej fyllt 18 år)

Md md kontakta oss
Md bli medlem
Md md order traning chlothes   2022
Md friidrottsstatistik
Md cert lopledare
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub